פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על יחזקאל ז כב

"את צפוני" - את המקום שהייתי צפון שם ביניהם