פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על יחזקאל ו יג

"אלה" - פלנצו"ן בלע"ז

"עבתה" - לשון עץ עבות (לקמן כ) שענפיו מרובין