פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על יחזקאל ו יב

"והנצור" - הנאסף אל העיר ויצורו עליו

"וכליתי חמתי" - אשלים כל חרוני וחפצי ברעתם