קטע:רש"י על יחזקאל ו ד

"חמניכם" - מין תבנית צלמי עבודת אלילים העשויין על הגגות לחמה