פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על יחזקאל ה יד

"ולחרפה" - דישטרוי"ר בלע"ז