פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על יחזקאל ה טז

"ורעב אוסיף עליכם" - הוא רעב הפרוטה הכלה מן הכיס כך שמעתי

"מטה לחם" - משען לחם