פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על יחזקאל ד יז

"למען יחסרו" - דאגתם ושממונם בשביל שיהיו חסורי לחם ומים בימי המצור וידאגו פן יכלה