קטע:רש"י על יחזקאל ד יא

"מעת עד עת" - מיום ליום במדה זו תשתה ששית ההין