קטע:רש"י על יחזקאל ג כה

"הנה נתנו עליך עבותים" - הוי אסור בביתך כאילו נאסרת בעבותים וכן ת"י הא גזירת פתגמי עליך כאסור גדילן וגו'