קטע:רש"י על יחזקאל ג כד

"הסגר בתוך ביתך" - להראותם שאינם ראויין לתוכח'