קטע:רש"י על יחזקאל ג יג

"משיקות" - נשיקה מקישות זו אל זו ושיר נשמע בהקשתן כמו שאומר למעלה ואשמע את קול כנפיהם