קטע:רש"י על יחזקאל ג ו

"אם לא אליהם שלחתיך וגו'" - ל' שבועה היא אם אליהם שלחתיך חי אני אם לא המה ישמעו אליך ומקרא מסורס הוא