פתיחת התפריט הראשי

"ואפול על פני" - ואישתטחית

"ואשמע קול מדבר" - ומה דבר