פתיחת התפריט הראשי

"וארא כעין חשמל" - לא נתן רשות להתבונן במקרא זה

"בית לה" - מלפנים לה כמראה אש