קטע:רש"י על יחזקאל א יב

"אל אשר יהיה שמה הרוח" - הרצון ללכת