קטע:רש"י על יחזקאל א טז

"כעין תרשיש" - כמו אבן טובה ששמה תרשיש קרישטא"ל בלע"ז

"כאשר יהיה" - האופן קבוע בתוך האותן שתי וערב לפי שהן הולכות לכל עבר פניהם לד' רוחות צריך שיהא האופן מגלגל לד' רוחות