קטע:רש"י על יחזקאל א טו

"אופן אחד בארץ" - ברצפת הרקיע

"לארבעת פניו" - של כל חיה או האופן יש לו ד' פנים רבותינו אמרו זה סנדלפון העומד בארץ וראשו מגיע לבין החיות אבל לפי הענין אנו למדין שהאופנים ד' הם