קטע:רש"י על יונה ג י

וינחם האלהים – נתעשת על הרעה לשוב ממנה: