קטע:רש"י על יונה ג ז

ויזעק – ציווה והכריז:

מטעם המלך וגדוליו – מעצת המלך וגדוליו ציוו להכריז: