קטע:רש"י על יונה ב ב

"ה' אלהיו" — שיתף דין ורחמים, זכות אברהם ויצחק:

"ממעי הדגה" — זה יעקב, סוד מישרים: