קטע:רש"י על יואל ד כא

"ונקיתי דמם לא נקיתי" - ואף אם אנקה אותם משאר עבירות שבידם ומרעות שעשו לי דמם של בני יהודה לא אנקה מהם אימתי תהיה זאת בזמן שהקב"ה שוכן בציון