קטע:רש"י על יואל ד ד

"הגמול אתם משלמים" - זהו הגמול שנתן שלמה לחירם מלך צור עשרים עיר (מלכים א ט)

"קל מהרה" - לשון זריזות