פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על יואל ג ד

"יהפך לחשך" - לבייש את המשתחוים לחמה