קטע:רש"י על יואל ב כג

"את המורה" - את נביאיכם המורים אתכם לשוב אלי כדי לצדק אתכם

"מורה ומלקוש" - כמו יורה ומלקוש (דברים יא)

"בראשון" - בניסן ואע"פ שהיורה היא רביעה ראשונה היורדת על הזרע והוא במרחשון אותה שנה בניסן זרעו כמו שמפורש במסכת תענית שגדלה התבואה באחד עשר יום