קטע:רש"י על יואל ב יט

"חרפה" - גדוף שיקראו אתכם חסירי לחם