קטע:רש"י על יואל ב יז

"לחרפה" - לגדופין

"למשל בם גוים" - לשון משל ושנינה