קטע:רש"י על יואל ב י

"רעשו שמים" - בשביל פורענות הבאה על ישראל רוגזים ורועשים

"אספו נגהם" - הכניסו אורן