קטע:רש"י על יואל ב ה

"כקול להב" - האוכלת קש משמעת קול

"ערוך מלחמה" - לפי שהוא דבוק נקוד חטף סגול