קטע:רש"י על יואל א יח

"נבוכו" - נתערבלו ונסגרו ותעו ביערים ובמדברות

"נאשמו" - נתקלקלו באשמתן