פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על יואל א יב

"הגפן הובישה והתאנה אומללה" - נכרתה פסק פריה

"הוביש" - כמו יבש