פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על יואל א ט

"הכרת" - כמו נכרת ה"א הנקודה בחטף קמץ עומדת במקום נו"ן כמו וחית השדה השלמה לך (איוב ה)