קטע:רש"י על יואל א ז

"לקצפה" - למפח נפש

"חשף חשפה והשליך" - קלוף קליפות העץ והשליכו עד הלבינו זמורות הגפן