פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על יואל א ו

"גוי עלה על ארצי" - הגובאי הזה כינהו כצבא גוים

"ומתלעות" - הן השינים הגסין שלועס בהן