קטע:רש"י על יהושע כד לב

"קברו בשכם" - משכם גנבוהו לשכם החזירוהו