קטע:רש"י על יהושע כד לא

"האריכו ימים" - ימים האריכו שנים לא האריכו שנענשו