קטע:רש"י על יהושע כד יט

"אלהים קדושים" - ברוב מקומות נקרא כל לשון רבנות לשון רבים כמו (בראשית מב ל) אדני הארץ (שם לט כ) אדני יוסף (שמות כב יד) אם בעליו עמו (שמואל ב ז כג) אשר הלכו אלהים לפדות לפי שהשם הזה שם שררה הוא