קטע:רש"י על יהושע כב יב

"לעלות עליהם לצבא" - לפי שנאסרו הבמות משנקבע המשכן בשילה