קטע:רש"י על יהושע כא מ

"ומגרשיה סביבותיה" - אלפים אמה לכל רוח