קטע:רש"י על יהושע כא יח

רש"י על יהושע • פרק כא
ה • ט • יח • מ • 


"ואת עלמון" - ובדברי הימים (א ו מה) ואת עלמת הוא בחורים שיונתן (שמואל ב ג טז) מתרגם אותה עלמות