קטע:רש"י על יהושע יט לה

"וערי מבצר" - היו לנפתלי הצדים צר