קטע:רש"י על יהושע יט לה

רש"י על יהושע • פרק יט
א • ט • יב • יג • כט • לה • מא • מז • נא • 


"וערי מבצר" - היו לנפתלי הצדים צר