רש"י על יהושע יט ט

רש"י על יהושע • פרק יט
א • ט • יב • יג • כט • לה • מא • מז • נא • 


"רב מהם" - מן הראוי להם