קטע:רש"י על יהושע יט א

"ויצא הגורל השני" - שני לבנימין שגורל בנימין היה ראשון לשבעה השבטים שאמר יהושוע לשלוחיו והתחלקו אותה לשבעה חלקים שכבר נטלו יהודה ויוסף כמו שנאמר שם (לעיל יח ה) יהודה יעמוד על גבולו מנגב וגו' מכאן ואילך מונה והולך שבעה גורלות