קטע:רש"י על יהושע יח כ

"והירדן יגבול אתו לפאת קדמה" - הירדן היה לו לבנימין מצד מזרחי שהירדן הולך על פני רוחב כל גבולו למזרח