קטע:רש"י על יהושע יח ו

"ויריתי" - והשלכתי כמו (שמות טו ד) ירה בים