קטע:רש"י על יהושע יח ב

"שבעה שבטים" - שכבר קבלו נחלתן ראובן וגד וחצי שבט מנשה בימי משה בעבר הירדן ובארץ כנען כבר נפל גורל ליהודה ולאפרים ולחצי שבט מנשה הרי חמשה שבטים