קטע:רש"י על יהושע יז יא

"שלשת הנפת" - תלתא פלכין ושלשת הנפת הנזכרים כאן של דאר ושל עין דור היו כמו שאמור למעלה בספר זה (יב כג) מלך דור לנפת דור ובפסוק אחר אומר (לעיל יא ב) לנפת דאר מים וכאן כך הוא אומר ואת יושבי דאר ובנותיה שלשת הנפת שהיו לה