קטע:רש"י על יהושע יז טז

"לא ימצא לנו ההר" - כי אץ הוא לנו כאשר אמרת לא ימצא לא יספיק

"ורכב ברזל" - ומה שאתה אומר לעלות היערה ולכבוש בארץ הפרזי והרפאים עם חזק הוא אותו כנעני ורכב ברזל לו ואל תתמה אם קראו לפרזי ורפאים כנעני כי כולם בני כנען היו