פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על יהושע יז א

"למכיר בכור מנשה" - לפיכך נטל תחלה בימי משה בעבר הירדן ויהי לו הגלעד והבשן