קטע:רש"י על יהושע יד י

"זה ארבעים וחמש שנה" - למדנו ששהו בכיבוש הארץ שבע שנים שהרי בשנה השנית שלח משה המרגלים נשארו שלשים ושמונה שהלכו במדבר ושבע שכבשו הרי ארבעים וחמש