קטע:רש"י על יהושע יא יז

"ההר החלק" - טורא שעיע מחליק ההר החלק עד בעל גד במצר המזרחי ולא הספיק לכבוש בחייו את כל המצר עד הצפון תוספתא

"בעל גד" - מישר גד